Kvinner på flukt

KUNST/SOSIOLOGIPROSJEKTET KVINNER PÅ FLUKT.

Kvinner på flukt;
I Norge er over 1000 kvinner på flukt. De er på flukt fra vold og drapstrusler. For noen av disse kvinnene ender flukten med at de blir invalidisert eller drept. I løpet av flukten mister de sin identitet, sitt nettverk, og sine ressurser.

Prosjektets målsetning;
Kvinner som er på flukt er en for samfunnet usynlig gruppe, og kunstprosjektets intensjon er å syneliggjøre denne gruppen, og å stille noen spørsmål om hvorfor det er så vanskelig for samfunnet å beskytte kvinner mot vold, trakassering og drap. Videre er det kunstprosjektets målsetning å rette søkelyset mpot et samfunnsproblem ved hjelp av en kunstnerisk fortolkning av temaet vold mot kvinner.

Prosjektets innhold;
Kunstprosjektet består av tegninger, tekst og en installasjon. Tegningene og installasjonen er den kunstbaserte fortolkningen av temaet, og tekstene er opplysende/faktabaserte.

Kunstprosjektets arena;
Kunstprosjektet vil søke å syneliggjøre temaet både fra en kunstnerisk synsvinkel ved å vise 12 tegninger og en installasjon, samt å vise analyserende faktatekst. Visningssteder vil være samfunnsinstitusjoner og gallerier.

Kunst/sosiologiprosjektet Kvinner på flukt vil bli vist på biblioteker i Oslo i 2011, 2012 og 2013, med følgende visningssteder;
– Deichmanske hovedbibliotek, september 2011.
– Deichmanske bibliotek, Stovner filial, desember 2011.
– Deichmanske bibliotek, Torshov filial, januar 2012.
– Deichmanske bibliotek, Holmlia filial, februar 2012.
– Deichmanske bibliotek, Oppsal filial, mars 2012.
– Deichmanske bibliotek, Røa filial, februar 2013.

Kontakt;
Torild Rødland, Tlf: 400 63 012, E-post: post@torildrodland.com

Bilder;

Lengsel som dreper, Format: 140x98 cm, År 2009.

Lengsel som dreper, Format: 140×98 cm, År 2009.

Hjemløs I, Format: 140x50 cm, År: 2009.

Hjemløs I, Format: 140×50 cm, År: 2009.

Hjemløse II, Format: 60x47 cm, År: 2009,Teknikk: tegning.

Hjemløse II, Format: 60×47 cm, År: 2009,Teknikk: tegning.

Overmakt II, Format: 100x70 cm, Materiale: kull og pastell.

Overmakt II, Format: 100×70 cm, Materiale: kull og pastell.

Overmakt, Format: 70x50 cm, Materiale: kull og pastell.

Overmakt, Format: 70×50 cm, Materiale: kull og pastell.

Flukt, Format: 60x48 cm, År2009, Teknikk: tegning.

Flukt, Format: 60×48 cm, År2009, Teknikk: tegning.

Undertrykkelse, Format: 140x50 cm, År 2009.

Undertrykkelse, Format: 140×50 cm, År 2009.

Utestengt, Format: 70x50 cm, Materiale: kull og pastell.

Utestengt, Format: 70×50 cm, Materiale: kull og pastell.

Møte med veggen, Materiale: kull og pastell, Format: 70x50 cm, År: 2011.

Møte med veggen, Materiale: kull og pastell, Format: 70×50 cm, År: 2011.

Tegn, Materiale: kull og pastell, Format: 100x70 cm.

Tegn, Materiale: kull og pastell, Format: 100×70 cm.

Fanget bak den røde døren, Materiale: kull og pastell, Format; 70x50 cm, År: 2011.

Fanget bak den røde døren, Materiale: kull og pastell, Format; 70×50 cm, År: 2011.

Drømmen om et hjem, Materiale: kull og pastell, Format: 100x70 cm.

Drømmen om et hjem, Materiale: kull og pastell, Format: 100×70 cm.